Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Het tarief per afspraak (60 minuten) bedraagt €90,-. Dit geldt ook voor het intakegesprek, oudergesprekken en eventueel gesprekken/observaties op school. Een telefonisch consult wordt ook in rekening gebracht.

Registratie gegevens

AGB-zorgverlenerscode: 90045090
AGB-praktijkcode: 90537
RBCZ-registratie: 103173R
VIT registratie: 390.11.A

Registratie gegevens

AGB-zorgverlenerscode: 90045090
AGB-praktijkcode: 90537
RBCZ-registratie: 103173R
VIT registratie: 390.11.A

Vergoeding

De praktijk is aangesloten bij de VIT, de Vereniging Integraal Therapeuten. Deze beroepsvereniging is aangesloten bij een koepelorganisatie RBCZ hierin sta ik ingeschreven. Het register RBCZ is openbaar. Alleen kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Zij mogen de beschermende titel Registertherapeut BCZ voeren. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting TBNG. Diverse zorgverzekeraars vergoeden, vanuit het aanvullend pakket (gedeeltelijk) behandelingen door therapeuten die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging VIT.

> Klik hier voor een overzicht van de aangesloten zorgverzekeraars

Ik raad u ten alle tijde aan om van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te toetsen of zij de behandelingen van VIT-therapeuten, in het pakket alternatieve zorg/therapie, vergoeden.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg ( licentienr.103173R ) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Lid van de beroepsvereniging:

Registratie beroepsbeoefenaren: