Ouderbegeleiding

Opvoeden is een van de belangrijkste en mooiste taken die er zijn, want hoe er opgevoed wordt, is van grote invloed op het hart en de ziel van kinderen, op hun ervaring van zinvolheid en verbondenheid, hun vaardigheden voor het leven, hun diepste gevoelens over zichzelf en hun mogelijke plek in een snel veranderende wereld. Maar opvoeden is soms ook zwaar en vraagt veel tijd en energie.

Herken je als ouder het volgende? …vaak geïrriteerd of teleurgesteld reageren …negatieve gedachten hebben over jezelf als opvoeder …vaak piekeren …je machteloos of gefrustreerd voelen in het contact met je kind …vaak het gevoel hebben dat je faalt als ouder?

Het opvoeden van een kind roept bij de ouder emotionele reacties op. Als je kind bijvoorbeeld angstig, verdrietig of druk is, wordt jij als ouder ook meer met je eigen emoties daarover geconfronteerd. Vanuit jouw emoties reageer je vaak anders dan hoe je eigenlijk zou willen. Je reageert bv. meer boos, kritisch of juist toegevend. Dat je zo reageert, is heel menselijk en begrijpelijk. Maar vaak zou je het toch liever anders willen doen.

“Je kunt van kinderen heel veel leren,
bijvoorbeeld hoeveel geduld je hebt.”

– Franklin P. Jones –

Mijn visie is dat je niet alleen het kind moet begeleiden in het vinden en versterken van zijn hulpbronnen, maar ook de ouders om zo de verbinding tussen ouders en het kind te kunnen helen.Met ouderbegeleiding probeer ik de ouders een klein stukje op weg te helpen om hen in contact te brengen met hun kwaliteiten en hen in staat stellen nieuwe, effectievere gedragingen te ontwikkelen in het contact met hun kind. Hierbij gebruik ik veel tools uit Conscious Discipline, een sociaal-emotioneel programma ter ondersteuning van de opvoeding. Ouderbegeleiding is er niet op gericht om problemen tussen partners of persoonlijke problemen op te lossen. De frequentie van de gesprekken vindt van tevoren in overleg plaats.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende persoonlijke kennismaking?

Deel dit: